งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

1,723 view หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป วันที่สร้าง : 01/09/2011


การทำวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา
เราควรมีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ
Organizational Theories and Administrative Management

ทฤษฎีภาวะผู้นำกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษา
Leadership Theory and Educational Policy and Strategic Planning

อนาคตศึกษาและการวางแผน
Future Study and Planning

การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชีสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Finance Management, Pubic Finance and
Accountancy for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
Leadership in Educational Organization

ภาวะผู้นำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Leadership and Cultural Diversity

การเสริมสร้างสมรรถภาพภาวะผู้นำทางการศึกษา
Enhancement of Educational Leadership

ภาวะผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง
Leadership for Changes

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Ethics and Virtues for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
Leadership and the CEO in Educational Administration

เป็นต้นถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา
1,723 view หมวดหมู่ : คำถามทั่วไป วันที่สร้าง : 01/09/2011

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,724 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  อยากทราบประวัติ กาญจนี วัลยะเสวี ถามเมื่อ (2011-09-07)   1,407 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 วินาที!!)

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2015-08-27)   45,113 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 47 วินาที!!)

  วิธีดูทองแท้ ปลอม ดูยังไงครับ ถามเมื่อ (2011-07-25)   1,264 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 59 วินาที!!)

  บุคคลสำคัญของนาฏศิลป์สากล ถามเมื่อ (2011-09-24)   1,563 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ขอทาน ถามเมื่อ (2014-06-23)   1,275 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย ถามเมื่อ (2011-09-07)   1,898 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  hagakiคืออะไร ถามเมื่อ (2013-05-12)   1,414 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ดาราทําศัลยกรรม ดาราเกาหลี10อันดับ ถามเมื่อ (2011-09-09)   1,079 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  คำขวัญของอาเซียน ถามเมื่อ (2011-09-15)   1,588 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com