งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

1,628
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
01/09/2011


การทำวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา
เราควรมีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ
Organizational Theories and Administrative Management

ทฤษฎีภาวะผู้นำกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษา
Leadership Theory and Educational Policy and Strategic Planning

อนาคตศึกษาและการวางแผน
Future Study and Planning

การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชีสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Finance Management, Pubic Finance and
Accountancy for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
Leadership in Educational Organization

ภาวะผู้นำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Leadership and Cultural Diversity

การเสริมสร้างสมรรถภาพภาวะผู้นำทางการศึกษา
Enhancement of Educational Leadership

ภาวะผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง
Leadership for Changes

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Ethics and Virtues for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
Leadership and the CEO in Educational Administration

เป็นต้นถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา
ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,628 views


คอสเพลย์ ระดับเทพเนียนจนนึกว่าของจริง รวมๆ จากเกมส์และการ์ตูนดังหลายเรื่อง

ตุ๊กตา บาร์บี้ Barbie มีชีวิตจริง เธอช่างสุดยอด

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,629 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  บัวขาว ถามเมื่อ (2012-05-02)   1,206 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 วินาที!!)

  อยากรู้ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษสัก 5 ข้อใครรู้บอกหน่อยคะ ส่วนที่เหมือนกันก็มีเช่น ถามเมื่อ (2011-08-15)   2,575 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  คำสั่ง บช ตชด ผู้เข้ารับการอบรม สัญญาบัตร 53 ปี ถามเมื่อ (2012-01-29)   1,076 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  เกมส์สนุกๆอะไรบ้างที่ใช้สันทนาการบนรถทัวร์ ถามเมื่อ (2011-08-18)   1,568 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ประวัตินาฏศิลป์ประเทศมาเลเซีย ถามเมื่อ (2012-11-06)   8,306 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ราคาเหล้าหงส์ทองวันนี้ ถามเมื่อ (2014-06-13)   18,057 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  บริบท หมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2015-01-28)   3,253 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  ถ้าเราอนุรักษ์นาฏศิลป์ไทยจะมีผลต่อสังคมไทยอย่างไร ถามเมื่อ (2014-01-23)   1,013 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2012-08-20)   39,309 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)