งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

1,678
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
01/09/2011


การทำวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา
เราควรมีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ
Organizational Theories and Administrative Management

ทฤษฎีภาวะผู้นำกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษา
Leadership Theory and Educational Policy and Strategic Planning

อนาคตศึกษาและการวางแผน
Future Study and Planning

การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชีสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Finance Management, Pubic Finance and
Accountancy for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
Leadership in Educational Organization

ภาวะผู้นำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Leadership and Cultural Diversity

การเสริมสร้างสมรรถภาพภาวะผู้นำทางการศึกษา
Enhancement of Educational Leadership

ภาวะผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง
Leadership for Changes

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Ethics and Virtues for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
Leadership and the CEO in Educational Administration

เป็นต้นถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา
ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,678 views


คลิปงูกินคนที่กำลังเป็นข่าว ใส่ชุดท้าให้งูอนาคอนด้ากินทั้งเป็น

คลิปเด็กตีกลอง ไทยประดิษฐ์ อย่างเทพ

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,679 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  44u sเท่ากับกี่บาท ถามเมื่อ (2012-08-25)   1,121 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 10 วินาที!!)

  1ล้านเยนเท่ากับกี่บาท ถามเมื่อ (2011-09-02)   3,094 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 วินาที!!)

  เมืองหลวงประเทศ เมียร์มา ถามเมื่อ (2012-09-23)   1,146 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 20 วินาที!!)

  1 ยูโร เท่ากับกี่บาทไทย ถามเมื่อ (2014-10-26)   3,446 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 25 วินาที!!)

  1 btu เท่ากับกี่วัตต์ ถามเมื่อ (2011-08-04)   1,665 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 32 วินาที!!)

  คาร์บอนคืออะไร ถามเมื่อ (2011-08-20)   1,019 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  อาการ ไม่ลืมตา ถามเมื่อ (2011-12-02)   1,082 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  คำนำภาวะโลกร้อน ถามเมื่อ (2012-02-11)   1,352 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  วิธีโหลดเพลงจากเน็ตลงคอม ถามเมื่อ (2011-08-19)   2,109 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)