งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา

1,558
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
01/09/2011


การทำวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำทางการศึกษา
เราควรมีความรู้เรื่อง

ทฤษฎีองค์การและการบริหารจัดการ
Organizational Theories and Administrative Management

ทฤษฎีภาวะผู้นำกับการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การวางแผนการศึกษา
Leadership Theory and Educational Policy and Strategic Planning

อนาคตศึกษาและการวางแผน
Future Study and Planning

การจัดการ การเงิน การคลัง และการบัญชีสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Finance Management, Pubic Finance and
Accountancy for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำในองค์การทางการศึกษา
Leadership in Educational Organization

ภาวะผู้นำกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Leadership and Cultural Diversity

การเสริมสร้างสมรรถภาพภาวะผู้นำทางการศึกษา
Enhancement of Educational Leadership

ภาวะผู้นำเพื่อความเปลี่ยนแปลง
Leadership for Changes

คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้นำทางการบริหารการศึกษา
Ethics and Virtues for Educational Administration Leaders

ภาวะผู้นำทางการบริหารการศึกษาแบบบูรณาการ
Leadership and the CEO in Educational Administration

เป็นต้นถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา
ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,558 views

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นําทางการศึกษา ถามเมื่อ (2011-09-01)   1,559 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  มีทองอยู่2สลึงจะเพิ่มเป็น1บาทต้องจ่ายเพิ่มอีกเท่าไรประมาณค่าให้ด้วยนะค่ะ ถามเมื่อ (2013-05-30)   2,260 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ทำขวัญนาค ถามเมื่อ (2012-04-09)   1,077 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  Blue Fin คืออะไร ถามเมื่อ (2011-08-04)   1,188 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  การพัฒนาของคอมพิวเตอร์มีกี่ยุค แต่ละยุคมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-08-19)   1,221 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ราคาเบียร์ลีโอลังละกี่บาท ถามเมื่อ (2014-11-21)   20,978 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  หวยลาว รางวันที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2554 ออกตัวไหน? ถามเมื่อ (2011-06-24)   1,121 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  รายละเอียดโครงการบ้านหลังแรก ถามเมื่อ (2011-09-22)   1,079 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  รับเวอร์เนียร์หรือปล่าว ถามเมื่อ (2011-12-09)   1,019 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  หลังจาก Setup Windows จะขึ้นข้อความ Windows Protection Error ถามเมื่อ (2011-07-23)   1,071 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)