วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย

1,829
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
07/09/2011


ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
เขียนที่โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ………..
เรื่อง ขอลา……………………….
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล
ข้าพเจ้า…………………………………………………………ตำแหน่ง……………………….…กลุ่มงาน/ฝ่าย…………………………………………………………………สังกัดโรงพยาบาลพล
( ) ลาป่วย
ขอลา ( ) ลากิจส่วนตัวเนื่องจาก……………………………………………………….
( ) ลาคลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่…………………………………….ถึงวันที่…………………………………มีกำหนด…………วันข้าพเจ้าได้ลา ( ) ป่วย ( ) กิจส่วนตัว ( ) คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่………………………….
ถึงวันที่……………….…………….มีกำหนด………วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
ตำแหน่ง………………………………………
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้
ประเภทลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ลาป่วย ……………………………………………
ลากิจ …………………………….. …………….
ลาคลอดบุตร ……………………………………………

ลงชื่อ……………………………………..
ลงชื่อ…………………………………...ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง………………………………...
วันที่……../…………………../………... (……………………………………..)
ตำแหน่ง………………………………….
วันที่.….……/………………../………….
คำสั่ง [ ] อนุญาต [ ] ไม่อนุญาต
หมายเหตุ ข้าพเจ้าลากิจในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอมอบหมายงานในหน้าที่ให้
นาย/นาง/นางสาว…………………………………...
ตำแหน่ง…………………………………………….
ปฏิบัติหน้าที่แทน (ลายเซ็น………………………...) ………………………………………………….
………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………………
ตำแหน่ง………………………………………...
…….…./……………………/………ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย
ถามเมื่อ (2011-09-07)   1,829 views


ไม่บอกเธอ fingerstyle โดย ซองฮา จอง เพาะมากๆ

ย้อนรอย The Running Man จำได้มั๊ยเมื่อตอน อาเซนอล ไปเตะที่เวียดนาม

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    ฟ้า
@ ไม่ค่อยชัดเจนค่ะ

...............................................
ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย ถามเมื่อ (2011-09-07)   1,830 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  อันตรายที่เกิดจากคราบน้ำมันคืออะไร ถามเมื่อ (2011-08-20)   1,053 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 27 วินาที!!)

  น้ำ สูญหายไปจากโลกหรือไม่ ถามเมื่อ (2011-08-19)   1,065 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 34 วินาที!!)

  ข่าวมีกี่ประเภท ถามเมื่อ (2014-11-19)   8,881 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  คุณหญิงทิพยา ยังพัฒนาคือใคร ถามเมื่อ (2011-12-04)   1,619 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ไขมันมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2011-09-27)   1,453 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ราคาทองครึ่งสลึง ถามเมื่อ (2011-09-27)   1,609 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  ข่าวภาษาอังกฤษสั้นๆแปลไทย ถามเมื่อ (2012-08-20)   41,736 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ฑ อ่านว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-05-08)   1,144 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  องค์ประกอบของมหประชาชาติ ถามเมื่อ (2012-08-15)   1,270 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)