วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย

1,762
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
07/09/2011


ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
เขียนที่โรงพยาบาลพล จังหวัดขอนแก่น
วันที่…………..เดือน…………………….พ.ศ………..
เรื่อง ขอลา……………………….
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพล
ข้าพเจ้า…………………………………………………………ตำแหน่ง……………………….…กลุ่มงาน/ฝ่าย…………………………………………………………………สังกัดโรงพยาบาลพล
( ) ลาป่วย
ขอลา ( ) ลากิจส่วนตัวเนื่องจาก……………………………………………………….
( ) ลาคลอดบุตร
ตั้งแต่วันที่…………………………………….ถึงวันที่…………………………………มีกำหนด…………วันข้าพเจ้าได้ลา ( ) ป่วย ( ) กิจส่วนตัว ( ) คลอดบุตร ครั้งสุดท้ายตั้งแต่วันที่………………………….
ถึงวันที่……………….…………….มีกำหนด………วัน ในระหว่างลาจะติดต่อข้าพเจ้าได้ที่…………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ………………………………….
(…………………………………)
ตำแหน่ง………………………………………
สถิติการลาในปีงบประมาณนี้
ประเภทลา ลามาแล้ว ลาครั้งนี้ รวมเป็น ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ลาป่วย ……………………………………………
ลากิจ …………………………….. …………….
ลาคลอดบุตร ……………………………………………

ลงชื่อ……………………………………..
ลงชื่อ…………………………………...ผู้ตรวจสอบ
ตำแหน่ง………………………………...
วันที่……../…………………../………... (……………………………………..)
ตำแหน่ง………………………………….
วันที่.….……/………………../………….
คำสั่ง [ ] อนุญาต [ ] ไม่อนุญาต
หมายเหตุ ข้าพเจ้าลากิจในครั้งนี้
ข้าพเจ้าขอมอบหมายงานในหน้าที่ให้
นาย/นาง/นางสาว…………………………………...
ตำแหน่ง…………………………………………….
ปฏิบัติหน้าที่แทน (ลายเซ็น………………………...) ………………………………………………….
………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………………
ตำแหน่ง………………………………………...
…….…./……………………/………ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย
ถามเมื่อ (2011-09-07)   1,762 views


เกมส์ แนว rpg เล่นบน iPhone โหลดเกมส์ แนว rpg ฟรี เน้น app ฟรี ครับ

นางเงือกมีจริงไหม ความจริงเป็นยังไง

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    ฟ้า
@ ไม่ค่อยชัดเจนค่ะ

...............................................
ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  วิธีการเขียนจดหมายลาป่วย ถามเมื่อ (2011-09-07)   1,763 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  jngm vi7gt o ถามเมื่อ (2012-03-21)   971 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 วินาที!!)

  องค์กรเอกชนใช้โดเมนใด ถามเมื่อ (2013-05-30)   1,232 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  วัยหมดประจำเดือนอายุเท่าไหร่คะ่ ถึงเป็นวัยหมดระจำเดือน มีความเสี่ยงที่จะเป็นดรคอะไรบ้างค่ะ ถามเมื่อ (2011-07-27)   1,115 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  การทำยาไอซ์ ถามเมื่อ (2013-05-07)   1,185 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  คนเปรต ในหมวด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย หมายถึงอะไร มีความหมายว่าอะไร ถามเมื่อ (2014-12-01)   93 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  El Nino หมายถึง ถามเมื่อ (2011-08-05)   1,176 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  นลินี ไพบูลย์แต่งงานใหม่กับใคร ถามเมื่อ (2012-07-03)   3,317 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 นาที)

  ยกเลิกบริการ 321 load ถามเมื่อ (2012-07-12)   1,250 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  เปิดกล้องไม่ได้ ถามเมื่อ (2011-07-25)   1,063 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)