บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง

1,223
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
09/09/2011


คุณจำเนียร กาญจนพรหม ปราชญ์"บ้านหนำควาย"

พลิกที่ทำกินยึดหลัก"พอเพียง"

นางจำเนียร กาญจนพรหม หญิงชาวบ้านอายุ 48 ปี อาศัยอยู่บ้าน หนำควาย หมู่ 12 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง เป็นเพียงหมู่บ้านขนาดเล็กๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ยึดอาชีพทำสวนยางพาราที่ถือเป็นรายได้หลัก ได้ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุข โดยครอบครัวมีอาชีพทำสวนยางพาราบนพื้นที่ร่วม 4 ไร่เศษ และก็เก็บเกี่ยวพืชผักสวนครัวมากินช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เริ่มปรับพื้นที่สวนยางพารา หันมาทำการเกษตรครัวเรือน แบ่งเป็น 4 เรื่องหลัก ประกอบด้วย 1.การปลูกพืชผักสวนครัว เน้นผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ เพาะเห็ดฝาง 2.เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ อาทิ เป็ด ไก่ หมู จนถึงสัตว์ใหญ่อย่างวัว 3.ด้านประมง มีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา ในบ่อพลาสติก ขนาดบ่อกว้าง 2 เมตร ยาว 4 เมตร และลึกไม่เกิน 1 เมตร และ 4 การจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเอาขี้เป็ด ไก่ วัว หมู มาหมักกับหญ้า ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพชนิกหมักน้ำและหมักแห้งถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
ถามเมื่อ (2011-09-09)   1,223 views

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  บุคคลตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียง ถามเมื่อ (2011-09-09)   1,224 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  แหวนเพชรรับจำนำมั้ยค่ะ ถามเมื่อ (2014-02-11)   1,042 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 วินาที!!)

  หน้ากาก JabbaWockeeZ ถามเมื่อ (2012-09-04)   1,054 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 7 วินาที!!)

  samsung galaxy S กับ samsung wave s8500 ช่วยแนะนำทีคับ ถามเมื่อ (2011-08-11)   1,044 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 11 วินาที!!)

  เวลาคุณรับประทานข้าวต้มกุ๋ย เมนูกับข้าวที่จะรับประทานกับข้าวต้มกุ๋ยน่าจะมีอะไรบ้างค่ะ ถามเมื่อ (2011-09-02)   1,135 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 26 วินาที!!)

  วิธีการทำเส้นก๋วยเตี๋ยว ถามเมื่อ (2012-04-13)   1,089 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 วินาที!!)

  มหาตมา คานธี ประวัติ ถามเมื่อ (2011-09-15)   1,064 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  คำสั่งโยกกย้ายตำรวจภูธรภาค 8 ถามเมื่อ (2012-04-01)   1,122 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ประกาศผลสอบสตรีวิทย2ม 1 ถามเมื่อ (2013-08-07)   1,271 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)

  นิเวศวิทยาคืออะไร ถามเมื่อ (2011-08-19)   1,083 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 นาที)