วิธีการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์

1,348 view หมวดหมู่ : การศึกษา วิทยาศาสตร์ วันที่สร้าง : 07/10/2011
การเขียนโครงงาน 5 บท ด้วยกัน ดังรายละเอียดและวิธีการเขียนดังนี้

บทที่ 1 ที่มาและความสำคัญ
การเขียนที่มาและความสำคัญของโครงงาน ก็คือการอธิบายให้กระจ่างชัดว่าทำไม ต้องทำโครงงานแล้วได้อะไร หากไม่ทำจะเกิดผลเสียอย่างไร ซึ่งมีหลักการเขียนคล้ายการเขียนเรียงความทั่ว ๆ ไป คือ มีคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป
จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า (หรือวัตถุประสงค์)
คือกำหนดจุดมุ่งหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ในการเขียนวัตถุประสงค์ ต้องเขียนให้ชัดเจน อ่านเข้าใจง่ายสอดคล้องกับชื่อโครงงาน หากมีวัตถุประสงค์หลายประเด็น ให้ระบุให้ชัด ๆ การเขียนวัตถุประสงค์มีความสำคัญต่อแนวทางการศึกษา ตลอดจนความรู้ที่ค้นพบหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ค้นพบนั้น จะมีความสมบูรณ์ครบถ้วน คือ ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุก ๆ ข้อ
สมมติฐานของการศึกษา
เป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ผู้ทำโครงงาน ต้องให้ความสำคัญ เพราะจะทำให้เป็นการกำหนดแนวทางในการออกแบบการทดลองได้ชัดเจนและรอบคอบ ซึ่งสมมติฐานก็คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาอย่างมีหลักการและเหตุผล ตามหลักการ ทฤษฎี รวมทั้งผลการศึกษาของโครงงานที่ได้ทำมาแล้ว

ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
ตัวแปรต้น คือ ศึกษาเรื่องอะไร หรือจะทำอะไร
ตัวแปรตาม คือ ผลการศึกษาเรื่องอะไร
ตัวแปรควบคุม คือสิ่งที่ต้องควบคุมให้เหมือนกัน
จำไว้นะครับว่า โครงงานประเภทสำรวจ ไม่จำเป็นจะต้องมีตัวแปร
ขอบเขตของการศึกษา ให้กำหนดสถานที่ที่เราจะทำโครงงาน อย่ากำหนดให้กว้างเกินที่เราจะสามารถทำได้เช่นโรงเรียน เป็นต้น
ระยะเวลาในการศึกษา ให้ระบุเริ่มแต่เมื่อไร เสร็จสิ้นเมื่อใด

บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ก็จะเป็นความรู้ที่นำมาประกอบหรืออ้างอิงกับโครงงานที่เราทำ

บทที่ 3 วิธีดำเนินการ
วิธีดำเนินการ ให้ระบุกิจกรรมที่ต้องทำให้ชัดเจนว่าจะทำอะไร เรียงลำดับกิจกรรมก่อนหลังให้ชัดเจน เพื่อสามารถนำโครงการาไปปฎิบัติอย่างต่อเนื่องและถูกต้อง

บทที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้า
ผลการศึกษาค้นคว้า ควรนำเสนอในรูปแบบของตารางบันทึกผล การทดลอง หลาย ๆ ครั้ง การสำรวจ หรือแบบสอบถามความคิดเห็น

บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา และอย่าลืมประโยชน์ของการทำโครงงานและข้อเสนอแนะถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :วิธีการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์
1,348 view หมวดหมู่ : การศึกษา วิทยาศาสตร์ วันที่สร้าง : 07/10/2011

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#1.    เด็กวิทย์
@ กำลังทำโครงงานวิทย์พอดีเลยขอบคุณมากครับ

...............................................× แจ้งเตือน! เราสนับสนุนทุกความคิดเห็น ที่ ใช้ถ้อยคำสุภาพ ไม่ละเมิดผู้อื่น ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

เนื้อหาที่เกี่ยวช้อง

  วิธีการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์ ถามเมื่อ (2011-10-07)   1,349 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  ฮอโมนในเพศหญิงได้แก่ ถามเมื่อ (2011-12-21)   1,451 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 29 นาที)

  ขอตัวอย่าง โครง งาน วิทยาศาสตร์ ประเภท สิ่ง ประดิษฐ์ ระดับ ประถม ศึกษา ถามเมื่อ (2012-09-27)   1,874 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 นาที)

  วัตถุประสงค์ของการทำลาวาแลมป์คืออะไร ถามเมื่อ (2013-11-29)   3,060 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)

  เทคโนโลยีอวกาศ ถามเมื่อ (2013-04-30)   1,312 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 54 นาที)

  ความเป็นมาของลูกโลกจำลอง ถามเมื่อ (2014-10-29)   1,562 views  (ไม่มีคนดู)

  เมธแอมเฟตามีน คืออะไร ถามเมื่อ (2014-06-25)   1,197 views  (ไม่มีคนดู)

  ธาตุและสารประกอบในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ถามเมื่อ (2013-05-17)   1,568 views  (ไม่มีคนดู)

  ทวีปยุโรปมีกี่ประเทศมีประเทศอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2013-02-05)   3,308 views  (ไม่มีคนดู)

  ปฏิกิริยาเคมี หมายถึง อะไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,112 views  (ไม่มีคนดู)


 

บ้านเดียวกันดอทคอม เว็บถามตอบ รวมทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ ให้ความรู้ ความบันเทิง มีสาระ
www.ban1gun.com