ศาสนาคริสต์มีกี่นิกาย

1,158
view
หมวดหมู่  ↓
การศึกษา สังคมศาสตร์
วันที่สร้าง ↓
11/10/2011
นิกายที่สำคัญของศาสนาคริสต์
1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่นับถือและปฏิบัติตามคำสอนของพระเยซู มีพิธีกรรมที่เคร่งครัด มีสันตะปาปาเป็นผู้นำศาสนาสูงสุด ผู้ที่นับถือเรียกตนเองว่า คริสตัง
2. นิกายออร์โธดอกซ์ เป็นนิกายที่แยกจากนิกายโรมันคาทอลิก ด้วยเหตุผลทางการเมืองและวัฒนธรรม
3. นิกายโปรแตสแตนต์ เป็นนิกายที่แยกมาจากนิกายโรมันคาทอลิก ผุ้ก่อตั้งคือ มาติน ลูเธอร์
พิธีกรรมที่สำคัญคือ ศีลล้างบาป และศีลมหาสนิท ผู้ที่นับถือนิกายนี้เรียกว่า คริสเตียนถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ศาสนาคริสต์มีกี่นิกาย
ถามเมื่อ (2011-10-11)   1,158 views

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  ศาสนาคริสต์มีกี่นิกาย ถามเมื่อ (2011-10-11)   1,159 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก คือใคร ถามเมื่อ (2011-10-14)   1,038 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 6 นาที)

  การปกครองแบบรัฐเดี่ยวมีประเทศอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-10-11)   1,181 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 31 นาที)

  ข้อมูล GIS ประกอบด้วยอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2012-06-02)   1,062 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 35 นาที)

  คํานํารายงานสังคม ขอตัวอย่าง คำนำรายงานสังคมหน่อยค่ะ ถามเมื่อ (2014-05-07)   1,072 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 51 นาที)

  กลุ่มกรีนพีซก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อใด ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,045 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 60 นาที)

  คำนำของรายงานเรื่อง ศาสนา และวัฒธรรม ถามเมื่อ (2012-09-20)   1,146 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 60 นาที)

  ลูกโลกจำลองมักแสดงรายละเอียดอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-02-11)   1,087 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 85 นาที)

  สีที่ใช้ในแผนที่มีสีอะไรบ้าง และหมายถึงอะไร ถามเมื่อ (2014-07-29)   9,380 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 106 นาที)

  รูปดาวบนแผนที่คืออะไร ถามเมื่อ (2014-02-07)   984 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 111 นาที)