อาชีวะเกษตรคืออะไร

1,342
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
05/10/2011


อาชีวะเกษตรเป็น โครงการ “อาชีวะเกษตร ซัมเมอร์ แคมป์” ซึ่งจัดขึ้นใน
ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนที่ผ่านมา โครงการอาชีวะเกษตร เรนนี่ แคมป์ มีกำหนดจัดระหว่างวันที่
18-24 กรกฎาคม 2554 ใน 3 พื้นที่คือ ภาคเหนือที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย ภาคกลาง
ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี และภาคใต้ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
โดยคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจากวิทยาลัยในสังกัดจากกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ
บริการ และกลุ่มเกษตร จำนวน 120 คน พร้อมครูพี่เลี้ยง 18 คน และได้เชิญนักเรียนอาชีวศึกษาฝรั่งเศส
เข้าร่วมค่ายจำนวน 30 คนด้วย นอกจากพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย
มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา รู้จักบทบาทหน้าที่และเรียนรู้การอยู่ร่วมกับเพื่อนต่างวั
ฒนธรรมแล้ว ความพิเศษของการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ จะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับพืชอุตสาหกรรมเกษตร
ที่เป็นจุดเด่นของแต่ละพื้นที่อย่างครบวงจร คือ ค่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายเน้นเรื่อง
ไม้ดอกไม้ประดับ ค่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรีเน้นเรื่องอ้อยและข้าวโพดหวาน
และค่ายวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่เน้นเรื่องปาล์มน้ำมันและเห็ดแครงถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :อาชีวะเกษตรคืออะไร
ถามเมื่อ (2011-10-05)   1,342 views

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  อาชีวะเกษตรคืออะไร ถามเมื่อ (2011-10-05)   1,343 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  ในเรื่องกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง มีชื่อ สัตว์ป่า นก ต้นไม้อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-09-06)   2,354 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 วินาที!!)

  ในทรรศนะมีมหรสพหรือการแสดงตลอดจนการร้องรำทำเพลงที่แสดงถึงวิถีชีวิตไทยที่น่าสนใจซึ่งมีความหลากหลายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น ถามเมื่อ (2012-02-06)   1,044 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 วินาที!!)

  โหลดเพลง4แชอยากได้รหัสจังค่ะ ถามเมื่อ (2012-08-28)   1,060 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 2 วินาที!!)

  แวมไพร์ ทไวไลท์ ภาค 4 เข้าฉายวันไหน ถามเมื่อ (2011-09-22)   1,068 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 วินาที!!)

  แอนนาวงแจมป์ ถามเมื่อ (2012-01-23)   1,112 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 3 วินาที!!)

  เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ มีประเทศอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-08-13)   2,840 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 วินาที!!)

  เวนท์เวิร์ธ มิลเลอร์ ถามเมื่อ (2011-10-17)   1,101 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 วินาที!!)

  เอเชียกลาง ถามเมื่อ (2011-12-27)   1,109 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 วินาที!!)

  เอกลักษณ์ของประเทศบรูไน ถามเมื่อ (2012-08-06)   1,476 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 วินาที!!)