โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

8,307
view
หมวดหมู่  ↓
การศึกษา วิทยาศาสตร์
วันที่สร้าง ↓
05/11/2014


โครงงานมี 4 ประเภท ครับได้แก่

1.โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

2.โครงงานค้นคว้าทดลอง

3.โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ

4.โครงงานสิ่งประดิษฐ์


โครงงานสำรวจ รวบรวมข้อมูล

เป็นการรวบรวมข้อมูลเฉพาะเรื่องๆ
โดยกำหนดหัวข้อแล้วทำการสำรวจ
ผ่านแบบสอบถาม หรือ การสัมภาษณ์

โครงงานค้นคว้าทดลอง

เน้นการทดลองเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการกำหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้อง
มีผลการทดลองที่ได้ ออกมาเป็นตัวเลขที่พิสูจน์ได้

โครงงานศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ

คล้ายๆ กับข้อสองแต่เน้นทำเรื่องใหม่เพื่อให้เกิด ทฤษฏี แนวคิดใหม่ๆ
สามารถทำแค่ ทฤษฏี ที่มีแนวโน้มทำออกมาได้จริง แต่ไม่ต้อง ประดิษฐ์ ออกมาจริงก็ได้
หรือถ้าทำจริง ก็เป็นแค่ต้นแบบ

โครงงานสิ่งประดิษฐ์

เป็นโครงงานที่นำความรู้ทฤษฎี หลักการ มาประยุกต์ใช้
แล้วประดิษฐ์ออกมาเป็นเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จับต้องได้จริง ใช้ได้จริง

ถ้าให้เรียงลำดับ แล้ว โครงงาน แบบ ศึกษาค้นคว้า คิดค้นทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ น่าจะยากที่สุด
เพราะ จะต้องคิดเรื่องใหม่ที่ยังไม่เคยมีเท่านั้น
ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง
ถามเมื่อ (2014-11-05)   8,307 views

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

#5.    ยากตรงใหน
@ ทฤษฎี บางอย่าง ทำเสร็จก็เก็บขึ้นหิ้ง แค่นี้แหละครับ
ทำออกมาได้จริงหรือเปล่าไม่รู้

...............................................
#4.    เอก
@ ไม่มีอะไรยากอะไรง่ายหรอกครับ
ถ้าจะทำ Project ใหญ่ๆ ทั้งหมดนี่ต้องนำมาประกอบกัน
เริ่มแต่ สำรวจ รวบรวม , คิดค้น ทดลอง , จนนำมา ประดิษฐ์ ทั้งหมดมันมีสาระที่แตกต่างกัน ยากง่ายคนละแบบกันไป แค่เรื่องสำรวจ รวบรวมอย่าคิดว่ามันง่ายนะ ถ้าทำกันจริงๆ จังๆ สามารถ คาดการณ์ หรือทำนาย ล่วงหน้าได้เลย เพราะพวกนี้มันคือ ข้อมูล สถิติ ล้วนๆ

...............................................
#3.    นักทดลอง
@ สิ่งประดิษฐ์ สิยากที่สุด
มันต้องทำออกมาได้จริง
ต้องอาศัย ทฤษฏี มากมายเพื่อนำมาประกอบกัน

...............................................
#2.    กดด
@ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

...............................................
#1.    Melofaga
@ ขอบคุณมากๆคะ ต้องใช้สอบกลางภาคด้วย

...............................................
ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  โครงงานมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ถามเมื่อ (2014-11-05)   8,308 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  อึ่งอ้างมีหัวใจกี่ห้อง ถามเมื่อ (2012-03-21)   1,130 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 38 นาที)

  ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ถามเมื่อ (2012-08-07)   1,047 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 49 นาที)

  คลิป เสือ ผืนป่า แม่วงก์ ถามเมื่อ (2013-09-27)   1,152 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 50 นาที)

  คำนำเรื่องการทำฝนเทียม ถามเมื่อ (2012-02-07)   1,131 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 69 นาที)

  ระบบสุริยะ เป็นอย่างไร ถามเมื่อ (2013-04-29)   1,036 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 76 นาที)

  การเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีผลอย่างไร ถามเมื่อ (2011-10-12)   1,023 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 76 นาที)

  ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในในแต่ละจังหวัดในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ถามเมื่อ (2011-12-26)   981 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 94 นาที)

  ตัวอย่าง งาน วิจัย เชิง ปริมาณ ฉบับ สมบูรณ์ ถามเมื่อ (2012-09-27)   1,663 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 113 นาที)

  เงือกมีจริงหรือเปล่า ถามเมื่อ (2013-05-23)   1,118 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 174 นาที)