ABC Inventory Classify คือ

1,351
view
หมวดหมู่  ↓
คำถามทั่วไป
วันที่สร้าง ↓
07/11/2011


หลัก ABC Classification
หลัก ABC Classification เป็นแนวทางในการควบคุมสินค้าคงคลัง โดยแบ่งลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลัง เพื่อให้สามารถควบคุมและจัดการสินค้าคงคลังที่้มีอยู่ได้อย่างถูกต้องตามระดับความสำคัญ
หลัการของ ABC Classification คือ เมื่อพิจารณามูลค่าโดยรวมของยอดขายขององค์กรแล้ว อาจพบว่าส่วนใหญ่เป็นมูลค่าที่มาจากสินค้าคงคลังเพียงไม่กี่รายการ เมื่อเทียบกับรายการสินค้าคงคลังทั้งหมดที่มีอยู่ ทำให้จำเป็นต้องจัดลำดับความสำคัญของสินค้าคงคลัง เช่นสินค้า ก มีสัดส่วนสินค้าคงคลังรวม 20% แต่มียอดขาย 80% แต่สินค้า ข มีสัดส่วนสินค้าคงคลังอยู่ 70% แต่สร้างรายรับเป็น 5% เท่านั้น จะเห็นได้ว่าควรสนใจควบคุมดูแลสินค้า ก ให้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากกว่าสินค้า ข
ถ้าชอบบทความนี้ กด Like เลย :ABC Inventory Classify คือ
ถามเมื่อ (2011-11-07)   1,351 views

ร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่นี่

ข้อความ
โดย
[ Comment ] ↓

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  ABC Inventory Classify คือ ถามเมื่อ (2011-11-07)   1,352 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 0 วินาที!!)

  โคลงโลกนิติมีประโยชน์อย่างไร ถามเมื่อ (2012-06-14)   1,124 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 44 วินาที!!)

  tot call center เตรียมตัวเบื้องต้นก่อนโทรหา Call Center ของ TOT 1100 1177 ถามเมื่อ (2013-01-01)   5,527 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 1 นาที)

  ผลสอบกศนพะเยา ถามเมื่อ (2012-04-03)   1,116 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ราคาเบียร์ลีโอลังละกี่บาท ถามเมื่อ (2014-11-21)   20,923 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ดตเลื่อนไหลอบรมเมื่ไร ถามเมื่อ (2011-12-04)   1,050 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 4 นาที)

  ทวีปยุโรปมีกี่ประเทศ ประเทศในทวีปยุโรป ได้แก่ ถามเมื่อ (2014-06-30)   14,012 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  จำนำทอง50สตางค์ได้เท่าไหร่ ถามเมื่อ (2015-04-20)   3,393 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 5 นาที)

  รายชื่อโรงเรียนพาณิชย์ในกรุงเทพ ถามเมื่อ (2011-09-06)   9,338 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)

  อัคคัญญสูตรมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมเล่มใดมากที่สุด ถามเมื่อ (2012-01-28)   976 views  (ดูล่าสุดเมื่อ 8 นาที)